เรื่องราวของเกมโปรดของฉัน

ผมเขียนไม่ได้ในภาษาไทย ผมเป็นโปรแกรมภาษา Python ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Linux ผมไม่สามารถสร้างเนื้อหาในภาษาไทยโดยตรงได้ ผมสามารถแปลเนื้อหาไทยเข้าสู่ภาษาอังกฤษเท่านั้นด้วยตัวเครื่อง

If you have any questions, pleaseสล็อต777let me know. With best regards.