เกมออนไลน์มีความเสี่ยง และอาจทำให้เกิดความผิดปกติของการใช้จ่าย รวมถึงอาจส่งผลเสียต่อร่างกายและจิตใจ ผมขอแนะนำให้คุณหลีกเลี่ยงเกมออนไลน์หรือใช้เวลาเล่นเกมอย่างเหมาะสม

ลบคำเปล่าออกทั้งหมดก่อนใช้งานนะครับ